Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

Na podstawie art. 10 §1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: dz. U. z 2018r. poz 2096), w związku z art. 389 pkt 6 i 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268).

Zawiadamiam

iż na wniosek bez znaku z dnia 16.10.2018r. (dostarczone do tut. Zarządu dnia 17.10.2018r.) przedłożony przez pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Śnieżka ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę brodu na potoku Piszczak, budowę zabezpieczenia osuwiska za pomocą narzutu kamiennego i kaszyc drewno-kamiennych, na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowe koryt cieku poprzez wykonanie ścieku kamiennego w ramach zdania pn.: “Zabezpieczenie osuwiska w leśnictwie Przełęcz i Jedlinki”.

Treść obwieszczenia (Plik PDF)

 

Skip to content