Kolejny projekt ze środków UE realizowany z kowarskimi szkołami SP1, SP3 i ZSO.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Miejska Kowary od kwietnia 2019 roku rozpoczyna realizację projektu „Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Celem projektu jest integracja wszystkich kowarskich szkół (SP1, SP3 i ZSO) ze szkołami partnerskiego miasta Vrchlabi. Wachlarz działań projektu jest bardzo szeroki, łączy w sobie zarówno sport jaki i sztukę, dodatkowo poszerzony został o turystykę, fotografię i muzykę. W ramach projektu zaplanowano m.in. wycieczki, obozy sportowe, rajdy po górach, wizyty w muzeach, warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne itd. W ramach projektu do kowarskich szkół zakupione zostaną profesjonalne aparaty fotograficzne oraz oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 12.370,33 euro. Termin realizacji: 04.2019-03.2020

Skip to content