„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” – informacja o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kowary otrzymała rekomendację na dofinansowanie projektu: „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. Celem szczegółowym programu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

https://pl.plsn.eu/image/layout_set_logo?img_id=20191&t=1554072278024

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie znajdą Państwo pod linkiem: https://pl.plsn.eu/documents/19524/32422/Rozszerzone+zestawienie+projekt%C3%B3w+zatwierdzonych+do+dofinansowania_+2019-04-24-25.pdf/352ee9ec-5032-4bb2-8dd9-8d592d5a15b0

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności pogranicza polsko-saksońskiego i dostępu do jego atrakcji historycznych i kulturowych poprzez stworzenie miejsc gromadzenia wiedzy, wystaw i ekspozycji oraz promocja regionu. Projekt polega na poznawaniu i promocji mało znanych wśród mieszkańców pogranicza tradycji piwowarskich i atrakcji turystycznych w Kowarach i Zittau. Dzięki projektowi powstaną miejsca upamiętniające czasy, kiedy tradycje piwowarskie były żywe. Istotnym elementem projektu będą wspólne spotkania partnerów oraz szeroki wachlarz działań promocyjnych i komunikacyjnych. Wszystkie działania wpisują się w cel szczegółowy Programu, czyli zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego aby wspólnie rozwijać się we wspólnym regionie. Partnerami projektu są: Gmina Miejska Kowary oraz Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

Termin rozpoczęcia projektu: 01.10.2019

Termin zakończenia projektu 30.06.2021

 

Po polskiej stronie projekt zakłada:

 1. Stworzenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na parterze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 (Wojków). W ramach zadania zaplanowano:
 • roboty budowlane i rozbiórkowe wewnątrz budynku: instalacja: elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, kanalizacyjna, wodociągowa i wentylacyjna wg kosztorysu, dostęp dla osób niepełnosprawnych (podjazd)
 • zakup wyposażenia do filii biblioteki i Centrum wiedzy o Browarnictwie: meble (stoliki, szafy, regały, siedziska itp.), meble kuchenne i urządzenia gospodarcze do kuchni, system wystawienniczy, laptop z oprogramowaniem i akcesoriami, rzutnik, ekran do rzutnika, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, ksero, drukarka)
 • stworzenie stałej wystawy przedstawiające reprodukcje starych zdjęć obiektów związanych z piwowarstwem, dawnymi gospodami, zajazdami itp.
 • digitalizacja elektronicznej bazy danych o piwowarstwie i pamiątkach browarniczych w Kowarach i Zittau i na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim
 • zakup książek o tematyce browarniczej – stworzenie biblioteczki o browarnictwie poprzez gromadzenie zbiorów wydawniczych
 • wykonanie drewnianej ławki do czytania z rzeźbą piwowara, montaż ławki na tarasie budynku
 • montaż kamienia oraz wygrawerowanie na kamieniu piktogramu z nazwą “Centrum wiedzy o Browarnictwie”
 • montaż zewnętrznej ścianki informacyjno-promocyjnej o projekcie, przedstawiającej zdjęcia historyczne i obecne atrakcje partnerów.
 1. Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach – sali spotkań i ekspozycji w Domu Tradycji Miasta Kowary – poświęconej tradycjom piwowarskim. W ramach zadania zaplanowano:
 • zakup gablot wystawowych, systemu wystawienniczego wraz z ramkami do zdjęć, ławostołów do ogrodu
 • stworzenie stałej wystawy przedstawiające reprodukcje starych zdjęć obiektów związanych z piwowarstwem, dawnymi gospodami, zajazdami itp.
 • wykonanie rzeźby piwowara i odlew w brązie i montaż przed budynkiem Mini Muzeum – Domu Tradycji Miasta Kowary.
 • zakup sprzętu elektronicznego – rzutnik i ekran do rzutnika, niezbędne do organizacji warsztatów realizowanych w projekcie i w okresie trwałości projektu
 1. Odnowienie źródełka Jola w Kowarach. W ramach zadania zaplanowano:
 • oczyszczenie źródełka
 • dodanie napisu “Źródełko Jola”
 • uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala
 • oznakowanie tabliczką opisującą historię źródełka
 1. Działania promocyjne i informacyjne. W ramach zadania zaplanowano:
 • artykuły w prasie regionalnej
 • stworzenie podstron www projektu i ich bieżąca aktualizacja przez partnerów projektu
 • opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych: 1. Broszura promocyjna-mapy zrywki, 2. Widokówki, 3. Album – Kowary i Zittau dawniej i dziś
 • wyprodukowanie filmu promocyjnego o atrakcjach piwowarskich Kowar i Zittau
 • wykonanie leżaków promocyjnych z nadrukiem 2 szt. dla „Mini Muzeum Piwowarstwa” i 4 szt. dla Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach oraz 2 szt. potykaczy po jednym dla obu obiektów w Kowarach
 • warsztat w Zittau dot. tradycji i historii piwowarskiej obu miast z udziałem osób działających na rzecz rozwoju turystyki z regionu pogranicza polsko-saksońskiego
 • wizyta studyjna w Dzień Otwartych Zabytków w Zittau, zwiedzanie zabytków Zittau – z udziałem osób działających na rzecz rozwoju turystyki z regionu pogranicza polsko-saksońskiego
 • wspólny udział partnerów w targach – konventa w Lobau
 • otwarcie wystawy stałej i przedstawienie efektów projektu w dawnej willi browaru w Zittau oraz wizyta studyjna w Browarze Landskron w Goerlitz – z udziałem osób działających na rzecz rozwoju turystyki
 • otwarcie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach i stady-tour po mieście – z udziałem osób działających na rzecz rozwoju turystyki
 • otwarcie „Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach” i warsztat dot. historii piwowarskiej – z udziałem osób działających na rzecz rozwoju turystyki

Zadania partnera projektu (Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH):

 1. Remont i konserwacja starego pojazdu “Phänomen 27 K” z przeznaczeniem na multimedialną prezentacje dot. tradycji browarniczych w Zittau i Kwarach
 2. Zabezpieczenie przed zawaleniem i poprawienie wejścia do dawnych piwnicbrowaru w Zittau
 3. Stworzenie wystawy informacyjno-promocyjnej, przedstawiającej zdjęcia historyczne i aktualne atrakcje tradycji piwowarskich Kowar i Zittau w Zittau
 4. Zakup wyposażenia oraz działania promocyjne i informacyjne

Prezentacja działań realizowanych przez Gminę dla mieszkańców

Pomysł na realizację polsko-niemieckiego projektu powstał na początku roku 2017. Podczas licznych konsultacji osobistych i multimedialnych z partnerami rozwinięto i sprecyzowano ideę projektu, harmonogram prac oraz dokładny zakres działań w projektach każdego partnera. Odbyło się także wiele spotkań roboczych w Kowarach i Zittau aby omówić wspólne przygotowanie i realizacje projektu. Ponadto partnerzy intensywnie korzystali z okazji konsultacji w regionalnym punkcie kontaktowym w Gorlitz i we Wspólnym Sekretariacie Technicznym we Wrocławiu. Obaj partnerzy wzięli również udział w warsztatach poświęconych przygotowaniu i aplikowaniu projektów, w programie współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Efektem spotkań i konsultacji jest wspólny złożony wniosek aplikacyjny „Odkrywanie Polsko-NiemieckichTradycji Piwowarskich”.

Na podstawie wypracowanego harmonogramu oraz dokładnego zakresu działań i udziału w projekcie partnerzy przystąpią wspólnie do realizacji tego wszystkiego, co uzgodniono na etapie przygotowawczym. Wszystko co zostanie stworzone po obu stronach granicy w ramach projektu będzie wspólnie promowane. Zaplanowane przez partnerów działania w projekcie będą ze sobą powiązane pod względem czasowym i merytorycznym oraz odpowiednio uzupełniają się. Dzięki temu powstanie wspólny polsko-niemiecki produkt opierający się na wspólnej promocji i upamiętniający spuściznę regionu i tradycje piwowarskie.

Cele szczegółowe projektu

1 Rozbudowa oferty turystycznej obszaru wsparcia w oparciu o istniejące wartości kulturowe wraz z poprawą dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego Kowar i Zittau.

2 Ewolucja rosnących elementów dobrobytu kulturowego obszaru wsparcia poprzez odkrywanie, digitalizację polsko-niemieckich tradycji piwowarskich i historii miast Kowary i Zittau.

3 Rozpowszechnianie historii tradycji piwowarskich na obszarze wsparcia oraz w miastach Kowary i Zittau.

Wskaźnik rezultatu Programu

Wzrost atrakcyjności kulturowej i przyrodniczej obszaru wsparcia

Rezultaty projektu

– Tworzenie nowych zabytków i atrakcji turystycznych o wartościach edukacyjnych,

– Popularyzacja obszaru wsparcia oraz jego bogactwa kulturowego

– Zintegrowana promocja atrakcji regionu

 

Skip to content