Niższe stawki za czynsz w lokalach użytkowych będących w zasobach miasta Kowary

Informujemy, że z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie zarządzenie burmistrza na temat nowych stawek bazowych za czynsz najmu powierzchni użytkowej w nowo najmowanych lokalach użytkowych będących w zasobach miasta Kowary.
 
Zgodnie z zarządzeniem stawki zostały obniżone. Dla lokali handlowych z kowarskiej ulicy Pocztowej oraz fragmentu ulicy 1 Maja (od ratusza do kościoła) stawka za 1 m2 netto spadła z ponad 13 zł na 7 zł. Na ulicy Ogrodowej i Łomnickiej stawki za prowadzenie tego typu działalności także spadły z ponad 8 zł do 3 zł, a w pozostałych częściach miasta z ponad 10 zł na 5 zł netto.
 
Deficytowe w naszym mieście usługi – krawieckie, pralnicze, szewskie, zostały obniżone do symbolicznej złotówki za metr kwadratowy. Czynsz za lokale gastronomiczne spadł z ponad 12 zł na 5 zł, a dla barów mlecznych i stołówek do 1 zł netto. Także 1 zł będzie kosztował najem 1 m2 lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności statutowej przez stowarzyszenia wyższej użyteczności, organizacje społeczne i młodzieżowe. Ta sama niska stawka obowiązywać będzie również przy wynajmie lokali na cele oświaty, kultury i ochrony zdrowia (nie dotyczy aptek).
 
Szczegóły znajdziecie na wykazie stawek będącym załącznikiem do zarządzenia nr 59/2019: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=105965&id_document=18894
Skip to content