Odkrywanie Polsko – Niemieckich Tradycji Piwowarskich – podpisano umowę na realizację projektu

Miło nam poinformować, iż Gmina Miejska Kowary podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”. Miasto Kowary jest partnerem wiodącym projektu, partnerem projektu jest zaś organizacja Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH.

Projekt “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Geneza projektu:

Pomysł na realizację polsko-niemieckiego projektu powstał na początku roku 2017. Podczas licznych konsultacji osobistych i multimedialnych z partnerami rozwinięto i sprecyzowano ideę projektu, harmonogram prac oraz dokładny zakres działań w projektach każdego partnera. Odbyło się także wiele spotkań roboczych w Kowarach i Zittau aby omówić wspólne przygotowanie i realizacje projektu. Ponadto partnerzy intensywnie korzystali z okazji konsultacji w regionalnym punkcie kontaktowym w Gorlitz i we Wspólnym Sekretariacie Technicznym we Wrocławiu. Obaj partnerzy wzięli również udział w warsztatach poświęconych przygotowaniu i aplikowaniu projektów, w programie współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Efektem spotkań i konsultacji jest wspólny złożony wniosek aplikacyjny „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”.  Na podstawie wypracowanego harmonogramu oraz dokładnego zakresu działań i udziału w projekcie partnerzy przystąpią wspólnie do realizacji tego wszystkiego, co uzgodniono na etapie przygotowawczym. Wszystko co zostanie stworzone po obu stronach granicy w ramach projektu będzie wspólnie promowane. Zaplanowane przez partnerów działania w projekcie będą ze sobą powiązane pod względem czasowym i merytorycznym oraz odpowiednio uzupełniają się. Dzięki temu powstanie wspólny polsko-niemiecki produkt opierający się na wspólnej promocji i upamiętniający spuściznę regionu i tradycje piwowarskie. Partnerzy mają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów z Unii Europejskiej i z pewnością pomogą sobie wzajemnie w realizacji i promocji projektu “Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”.

Zakres rzeczowy projektu, cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności pogranicza polsko-saksońskiego i dostępu do jego atrakcji historycznych i kulturowych poprzez stworzenie miejsc gromadzenia wiedzy, wystaw i ekspozycji oraz promocja regionu. Projekt polega na poznawaniu i promocji mało znanej wśród mieszkańców pogranicza tradycji piwowarskich i atrakcji turystycznych w Kowarach i Zittau. Dzięki projektowi powstaną miejsca upamiętniające czasy, kiedy tradycje piwowarskie były żywe. Istotnym elementem projektu będą wspólne spotkania partnerów oraz szeroki wachlarz działań
promocyjnych i komunikacyjnych. Wszystkie działania wpisują się w cel szczegółowy Programu, czyli zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego aby wspólnie rozwijać się we wspólnym regionie. Projekt przewiduje szereg działań po polskiej i po niemieckiej stronie granicy.

* Po polskiej stronie granicy przewidziano:

 • Stworzenie „Centrum Wiedzy o Browarnictwie” w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach.
 • Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar przy ul. Górniczej 1 w Kowarach.
 • Odnowienie Źródełka „Jola” przy ul. Wojska Polskiego w Kowarach.
 • Działania promocyjne i informacyjne np. artykuły w prasie, broszura promocyjna, mapy zrywki, widokówki, album Kowary i Zittau dawniej i dziś, film promocyjny, promocyjne leżaki z nadrukiem.
 • Warsztaty, spotkania, wspólny udział w targach turystycznych w Lobau

* Po niemieckiej strony granicy przewidziano:

 • Naprawę i odrestaurowanie starego pojazdu “Phänomen 27 K” z przeznaczeniem na mobilną prezentację dotyczącą tradycji browarniczych, a także zabytków i atrakcji w Zittau i Kowarach.
 • Poprawę dostępności do dawnych piwnic browaru w Zittau.
 • Stworzenie wystawy informacyjno-promocyjnej, przedstawiającej zdjęcia historyczne i aktualne atrakcje tradycji piwowarskich Kowar i Zittau w Zittau.
 • Działania promocyjne i informacyjne np. wykonanie ulotek promocyjnych, roll-up, wizytówki, teczki promocyjne.
 • Warsztaty, spotkania, wspólny udział w targach turystycznych w Lobau
krótka prezentacja projektuLink

 

Wartość projektu i dofinansowanie:

 • Całkowita wartość projektu (Polska i Niemcy): 360 163,10 Euro
 • Wydatki kwalifikowane 360 163,10 Euro
 • Wartość projektu Gminy Kowary: 151 841,04 Euro
 • Wartość projektu Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH: 208 322,06 Euro
 • Dofinansowanie 85%

Termin realizacji projektu: 01.10.2019-30.06.2021

 

Skip to content