Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

 

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach informuje, że został utworzony program pomocy z myślą o osobach starszych, samotnych lub osobach niepełnosprawnych – mieszkańców Kowar – w podstawowych zakupach spożywczych.

Ww. osoby mogą dzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze,

na nr tel.: 75 718 21 13 wewn. 33 lub tel.: 518 218 793

w godz. 7:30 – 14:00.

Zakupy będą dokonywane wyłącznie w sklepie spożywczym ABC Bożena Zakrzewska, ul. Matejki 3 w Kowarach, a dostarczane za rozliczeniem gotówką przez pracownika ww. sklepu. Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu wystawionego przez sklep.

Osoby które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu- zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (I/ lub opiekunów) oraz członków ich rodzin w obowiązującą w MOPS w Kowarach.

Skip to content