Polecenie Wojewody dotyczące sesji rady miejskiej

POLECENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 12 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecamorganom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa, czasowe obradowanie na sesjach rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa bez udziału mieszkańców i publiczności, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
Pełna treść komunikatu:

Skip to content