Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2019”.

Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu wraz z wynikami otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 21/2019 z dnia 04.02.2019 r.

Treść Zarządzenia nr 21/2019 [*.pdf]