Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar – nowy projekt ze środków UE

Stowarzyszenie „Eurojedynka” w Kowarach, przy wsparciu pracowników Referatu Rozwoju Lokalnego UM w Kowarach realizuje projekt, pn.: „Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar”.

Projekt ma na celu wzrost liczby osób korzystających z miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar w ciągu roku. W ramach operacji powstanie atrakcyjne miejsce rekreacji i integracji, nawiązujące do tradycji i historii miasta, przyjazne dla przyrody i ogólnie dostępnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kowary.

W ramach projektu przewidziane jest powstanie:

  • „górniczej” muszli koncertowej,
  • olbrzymiej ławki z rzeźbionym oparciem,
  • rzeźby – odlewu górnika,
  • tablicy edukacyjnej (gra memory)
  • tablic poświęconych tradycjom i atrakcjom górnictwa, które będą zlokalizowane przy Skansenie Górnictwa Kowarskiego i Szlaku Tradycji Górniczych, tworząc kompleks poświęcony historii górnictwa pomiędzy ul. H. Sienkiewicza, Górniczą a Jagiellończyka w Kowarach.

Tworzona w ramach operacji infrastruktura będzie nawiązywać do tradycji górniczych. Głównym zamierzeniem projektu jest stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców nawiązującego do górniczej spuścizny miasta, w którym będą prowadzone lekcje przyrody i historii dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz różnego rodzaju imprezy integracyjne i kulturalne, jak np. Kowarska Majówka, Najazd św. Mikołajów na Kowary, Bieg Wilczym Tropem, Polska Biega, Kolarski Wjazd i Bieg Kowary – Okraj, Dni Kowar, koncerty plenerowe i występy zespołów muzycznych, które przyciągną nie tylko mieszkańców, ale również turystów.

Zachęcamy Państwa do obserwowania postępu prac przy ul. Jagiellończyka do obejrzenia wizualizacji przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji projektu: 01.04.2018r. do 30.09.2019r.
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.