Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2020”.

Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu wraz z wynikami otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 30/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Treść Zarządzenia nr 30/2020 [*.pdf]

Skip to content