Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kowary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2021”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary w terminie do 15 lutego 2021 r. do godz. 16:00 oferty zgodnej ze wzorem.

Pełna treść zarządzenia i ogłoszenia o  konkursie oraz się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary pod linkiem:

http://www.bip.kowary.pl/public/?id=111194

 

Obowiązujący wzór oferty w pdf: http://www.bip.kowary.pl/public/get_file.php?id=204816

Obowiązujący wzór oferty w docx: http://www.bip.kowary.pl/public/get_file.php?id=204817

Skip to content