Piękne Kowary

W dniu 1.05.2019 wszedł w życie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kowarach. Mając na uwadze potrzeby miasta, zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz planowe kierunki rozwoju Kowar zostało utworzone stanowisko do spraw estetyki miasta. W ramach swoich obowiązków pracownik Urzędu Miejskiego pan Tomasz Dębiński będzie zajmował się między innymi miejskimi terenami zielonymi.

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować sposób przycięcia drzew i krzewów, żywopłotów, zagospodarowania swoich skwerów i trawników, czy też wprowadzenia nowych nasadzeń na terenach bezpośrednio sąsiadującymi z pasem drogowym czy terenami miejskimi to prosimy o umówienie się na spotkanie w urzędzie lub zaproszenie pana Tomasza do siebie na posesję. Mieszkańcy Kowar będą mogli skorzystać bezpłatnie z tych konsultacji. Numer telefonu kontaktowego: 75 64 39 222.

Skip to content