PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują:

W odpowiedzi na pismo nr GK.7021.179.2018 z dnia 27.12.2018r. dot. naprawy wiaduktów kolejowych nad ul. Wiejska w km 19.498 oraz ul. Karkonoską w km 23.558 lini kolejowej nr 308 Ogorzelec – Jelenia Góra oraz uporządkowania terenu kolejowego w miejscowości Kowary, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Lini Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że zaplanował już roboty utrzymaniowe obiektów inżynieryjnych na rok 2019, jednakże w przypadku uzyskania oszczędności w planie napraw zostaną wykonane roboty mające na celu poprawę technicznego przedmiotowych wiaduktów tj. wycinka samosiejek przy wiaduktach, oczyszczenie i uzupełnienie spoin, przemurowanie ciosów kamiennych skrzydeł przyczółków w tym ściany oporowej.

Jednocześnie informujemy, że IZ Wałbrzych przystąpi do uporządkowania terenu i wycinki samosiejek siłami własnymi. Roboty te będzie wykonywała sukcesywnie Sekcja Eksploatacji w Jeleniej Górze, która w pierwszej kolejności dokona wycinki samosiejek i uporządkowania terenu przy ul. Karkonoskiej obok uruchamianego Parku Rodzinnego.

Skan pisma (plik PDF)