Pobyty mammobusów w I kwartale 2020r. na terenie powiatu jeleniogórskiego

 

Uprzejmie informujemy, że w I kwartale 2020r. na terenie powiatu jeleniogórskiego, świadczeniodawcy (zgodnie z wykazem z tabeli) będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni mobilnej (mammobusy) w ramach umów zawartych z DOW NFZ.

Skip to content