Spotkanie informacyjne pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec”

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mieszkańców Kowar na spotkanie informacyjne w ramach realizowanego projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Spotkanie pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec” odbędzie się 21 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach (budynek B, II piętro, sala 24).

 

Skip to content