Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza

 

W dniu 13-10-2020r. został złożony wniosek w ramach programu  INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, przy współpracy z miastem partnerskim Vrchlabi, pt. “Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”.

Projekt ma na celu udostępnienie nowej ścieżki spacerowo-turystycznej poświęconej rzemiosłu dawnemu w Kowarach. Trasa będzie wiodła wzdłuż rzeki Jedlicy ul. Stanisława Staszica i Ludwika Waryńskiego. Ścieżka będzie rozpoczynać się od Mostka Złotnika zlokalizowanego za Mostkiem Miłości na wysokości kościoła NMP (za mostem Św. Niepomucena) poprzez Mostek Młynarza, Mostek Herbowy, most na parking z udostepnieniem wejścia po schodach od strony parkingu do Ratusza, dalej poprzez Mostek Piwowara i Mostek Kowala na wysokości Poczty w Kowarach. Zadania przewidziane w projekcie to: remont schodów wejściowych do Ratusza od strony parkingu, remont Mostka Herbowego i Mostka Młynarza. Ponadto nastąpi ozdobienie wszystkich 5 mostków w metaloplastykę:  4 szyldy z nazwą mostka i elementem charakterystycznym dla poszczególnych zawodów rzemieślniczych oraz herby Kowar zmieniające się na przestrzeni dziejów na mostku Herbowym. Przewiduje się również wykonanie oraz zamontowanie 6 tabliczek informacyjno – promocyjnych, tj. przy każdym z 5 mostków na Jedlicy po 1 szt. – tabliczki stojące z opisem kowarskiej historii poszczególnych zawodów oraz 1  tabliczki stojącej przy schodach wejściowych do budynku Ratusza od strony parkingu.

 

Całkowity koszt projektu 158 tys. zł.

 

Przewidywany termin realizacji : 01.05.2021 – 30.04.2022

Skip to content