Program Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030 – ankieta

W  związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary  na lata 2021-2030, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa opinii na temat naszego Miasta, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Miasta Kowary.

Ankieta jest anonimowa a uzyskanie informację posłużą do poprawy jakości życia mieszkańców Kowar i tym samym do opracowania Programu Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary.

Niniejsza ankieta będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej www.kowary.pl do dnia 12. 11. 2020 r. oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta, UM Kowary, ul. 1 Maja 1A, pokój nr 1.
W przypadku wypełnienia ankiety w formie papierowej prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza do Biura Obsługi Klienta UM w Kowarach (Budynek A UM w Kowarach, pok. nr 1) do 12 listopada 2020 r.

 

 

 

 

Skip to content