Program Działaj Lokalnie – zaproszenie na spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne

Ośrodek Działaj Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Góra ogłasza
nabór wniosków na 
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2019
na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 16 000 PLN (pula środków może ulec zmianie)
Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 maja do 17 czerwca 2019 r. na stronie system.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy na:

1. spotkania informacyjne, które odbędą się:
23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 I część
30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 II część
06 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 I część
13 czerwca 2019 r. ( czwartek) o godz. 10.00 II część
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 25;

2. konsultacje indywidualne: od 10 czerwca do 14 czerwca 2019 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo).

Kontakt:
Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
tel. 75 644 21 65
e-mail: 
www.duchgor.org

szczegółowe informacje:
https://www.duchgor.org/index.php/aktualnosci/541-ruszyl-konkurs-dzialaj-lokalnie-2019.html
https://www.facebook.com/duch.gor.lgd/

Skip to content