Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Wszystkim wyborcom, którzy planują wyjazd w dniu wyborów, a chcą wziąć udział w głosowaniu przypominamy, że mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu można zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 r. (w godz. pracy Urzędu tj. do 13.30).

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy przygotować:

– dowód osobisty lub paszport;

– wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Wniosek (Plik PDF)LINK Wniosek (Plik ODT)LINK
Skip to content