Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach – etap I

„Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach – etap I

Gmina Miejska Kowary realizuje projekt: „Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach – etap I, dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja II.

Termin realizacji: powyżej 12 m-cy, do końca 2023 r.

Planowany zakres realizacji:

1) Przebudowa zabytkowego obiektu mostowego pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Franciszkańskim w Kowarach

2) Przebudowa placów i miejsc postojowych oraz łączników, chodników pomiędzy ul. Ogrodową a 1 Maja przy Promenadzie Gielniaka wzdłuż rzeki Jedlicy w Kowarach

Wartość projektu: 5 000 000,- zł

Dofinansowanie: 4 750 000,- zł

Więcej informacji

Skip to content