Termomodernizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego i budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Termomodernizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego i budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach”

Gmina Miejska Kowary realizuje projekt„Termomodernizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego i budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach”, dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, edycja trzecia – PGR.

Termin realizacji: powyżej 12 m-cy, koniec 2023 r.

Planowany zakres realizacji:

1) Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego – Urząd Miejski w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1A

2) Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zamkowej 5 w Kowarach

Wartość projektu: 2 000 000,- zł

Dofinansowanie: 1 960 000,- zł

Więcej informacji

Skip to content