Regulaminy funkcjonowania obiektów sportowych w kowarskich jednostkach oświatowych

Informujemy, że powstały regulaminy funkcjonowania obiektów sportowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania kowarskich jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Regulamin funkcjonowania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach – plik *.pdf

Regulamin funkcjonowania obiektów sportowych (boisko szkolne, sala gimnastyczna) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach – plik *.pdf

Regulamin funkcjonowania obiektów sportowych (boisko szkolne, sala gimnastyczna) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach – plik *.pdf

Skip to content