Składanie wniosków o pomoc w ramach tzw. “Tarczy Antykryzysowej”

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zachęcamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, samozatrudnionych oraz kościelne osoby prawne do składania wniosków o pomoc w ramach tzw. “Tarczy Antykryzysowej”. Nabór jest otwarty, ograniczony terminem wypłat (nie później niż 30 grudnia 2020 r.)

 

Oto lista usług realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy wraz z instrukcjami i drukami niezbędnymi przy składaniu wniosków.

* Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd):
https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

*Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda):
https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

* Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc):
https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

* Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb):
https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

* Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze):
https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

* Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2):
https://jeleniagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

 

Urząd Pracy w Jeleniej Górze zachęca do składania wniosków za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, która to na bieżąco weryfikuje poprawność składanego wniosku i przyspiesza jego rozpatrzenie. Wnioski składane w wersji tradycyjnej (odręcznie wypisane) muszą mieć załączone 2 egzemplarze umowy już podpisane przez osoby umocowane.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze:
ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra,
tel. +48 75 64 73 160 do 162
faks: +48 75 64 73 163
e-mail:

Skip to content