Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. “Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

pt. “Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną możliwości pozyskania ze środków unijnych wsparcia na efektywność energetyczną, w tym kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych na systemie zarządzania energią – Pożyczka na Efektywność Energetyczną w sektorze mieszkaniowym.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze; Pl. Ratuszowy 32/32a, w dniu 9 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00.

Program spotkania:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

  • wsparcie UE na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych na systemie zarządzania energią – Pożyczka na Efektywność Energetyczną w sektorze mieszkaniowym (działanie 3.3.d),

  • zasady sporządzania audytów energetycznych ex-ante,

  • wsparcie UE na projekty dotyczące modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty grantowe; Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.3.e.

Do udziału zapraszamy  przedstawicieli  spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego z obszaru województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni z obszaru Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 4 kwietnia 2019 r. zgłoszenia na adres z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42

e-mail:

Skip to content