SPOTKANIE INFORMACYJNE – Tydzień Przedsiębiorcy

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Możliwość uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy”.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych Oddział w Wałbrzychu  – Inspektoratem  w Jeleniej Górze zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach akcji –  Tydzień Przedsiębiorcy.

W ramach spotkania zostaną przedstawione informacje w zakresie wsparcia rozwoju firmy, w szczególności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z różnych źródeł, w tym wsparcia rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Spotkanie będzie współprowadzone przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz pracowników PIFE w Jeleniej Górze.

 

Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy.

Program spotkania:

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Źródła pozyskiwania środków;
  • Zasady i ułatwienia dla firm;
  • Wsparcie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego  pracowników w oparciu o badanie kompetencji  zawodowych;
  • Dotacje na podnoszenie kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników – projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)”;
  • Możliwości wsparcia ze środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP);

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze; Pl. Ratuszowy 32/32a; w dniu  25.09.2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00.

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 23 września 2019 r. zgłoszenia na adres z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej/ch w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42; e-mail:

Skip to content