Stanowisko Burmistrza miasta Kowary w sprawie dotacji dla Prywatnego Żłobka w Kowarach

 


Stanowisko Burmistrza miasta Kowary

w sprawie dotacji dla Prywatnego Żłobka w Kowarach

 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami pragnę przedstawić swoje stanowisko w sprawie dotacji dla Prywatnego Żłobka:

1. Miasto Kowary już w 2019 roku podjęło rozmowy z właścicielem związane z korektą dotacji dla Prywatnego Żłobka w Kowarach. Przypomnę iż miasto Kowary jako jedyne w Powiecie Jeleniogórskim dotuje Prywatny Żłobek w wysokości 600 zł miesięcznie na dziecko. W roku 2019 dotacja ta wyniosła na żłobek: 181 200,00 zł i na Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi 717 032,00 zł co dało łączną kwotę 898 232,89 zł.

Była to suma, która bezpośrednio obciążyła budżet miasta i musiała być pokryta z własnych dochodów czyli podatków płaconych przez nas wszystkich. Prawie rok czasu trwały przygotowania do podjęcia decyzji dotyczącej korekty wysokości dotacji dla żłobka.

2. Dotacja bezpośrednio z budżetu miasta w wysokości 600,00 zł na dziecko oraz wnoszone przez rodziców opłaty w wysokości 400,00 zł za dziecko dają miesięcznie prywatnemu właścicielowi żłobka przychód w wysokości 1000,00 zł na każde dziecko.

W odpowiedzi na wniosek radnych właściciel żłobka przedstawił 25.05.2020 roku koszty funkcjonowania placówki. Wynika z nich iż:

-koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku / przy średnio miesięcznie 25 dzieciach/ wynosi 788, 39 zł na dziecko, w tej kwocie jest również zawarta: amortyzacja, odsetki od kredytów, spłata kredytów, prowizje bankowe, suma tych wymienionych kosztów to 108 zł, 16 gr miesięcznie

-wpływy z dotacji z budżetu miasta i opłat wnoszonych przez rodziców na jedno dziecko to 1000 zł miesięcznie. Rożnica in plus wynosi zatem 211,61 zł od każdego dziecka.

3. W roku 2019 w rozmowach z właścicielem Prywatnego Przedszkola Krokodyl Schnappi w Kowarach osobiście, jak również radni wnioskowali o podjęcie działań przez Przedszkole zmierzających do pozyskania przez właściciela środków zewnętrznych na funkcjonowania placówki. Takie środki na przykład są pozyskiwane przez prywatnego właściciela przedszkola w sąsiedniej gminie. Do chwili obecnej według posiadanej przeze mnie informacji żadne środki nie zostały pozyskane i nie został złożony żaden wniosek do funkcjonujących programów pomocowych dedykowanych dla tego typu placówek o wsparcie finansowe (np. Maluch plus).

4. W związku z tym przygotowany został projekt korekty dotacji dla Prywatnego Żłobka w Kowarach na funkcjonowanie placówki od dnia 1.09.2020. i po analizie przedstawionych nam dokumentów finansowych przez właściciela Przedszkola rekomendujemy kwotę dotacji w wysokości 400,00 zł miesięcznie na jedno dziecko przebywające w żłobku tj. w takiej samej kwocie, jaką płacą rodzice dziecka.

5. Rozpoczęte zostały rozmowy w kierunku uruchomienia jednego oddziału żłobkowego przy Publicznym Przedszkolu nr 1 od nowego roku szkolnego 2021/2022.

W załączeniu podpisany skan dokumentu ->

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Skip to content