Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Wnioski mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kowary lub pełnoletni uczniowie.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie tj. nieprzekraczających kryterium dochodowego w kwocie 528 zł .

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego oraz wnioski o przyznanie stypendium znajdują się na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej

Skip to content