System Rejestrów Publicznych w Turystyce

Informujemy, że powstał ogólnopolski, rządowy System Rejestrów Publicznych w Turystyce. Został on stworzony z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu można zweryfikować czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.
System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:
🔹 Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),
🔹 Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),
🔹 Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),
🔹 Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).
System Rejestrów Publicznych w Turystyce znajdziecie na stronie: https://turystyka.gov.pl/informacje
Skip to content