Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców i pracowników, od wtorku 17 marca 2020 r. zostaje wstrzymane osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Sprawy należy załatwić drogą mailową:

lub przez ePUAP : /fw351fy5s7/skrytka

Sprawy będzie można konsultować także telefonicznie:

SEKRETARIAT:

75 64 39 222

75 718 24 16

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

75 64 39 222  e-mail:

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI: 75 64 39 227 e-mail:

URZĄD STANU CYWILNEGO:

75 64 39 226 lub e-mail:

PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE (informacje o stanie swoich zobowiązań) :

75 64 39 224 lub e-mail:

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

75 64 39 225 lub e-mail: / gospodarka komunalna, gospodarka odpadami, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska

75 64 39 228 lub e-mail: / gospodarka nieruchomościami, dzierżawa, rolnictwo, gospodarka przestrzenna

75 64 56 115 lub e-mail: / fundusze pomocowe

 

W budynku głównym przy Biurze Obsługi Klienta, zostanie umieszczona skrzynka podawcza, w której będzie można zostawić korespondencję. Sprawy będą załatwiane na bieżąco.

Klienci Urzędu Stanu Cywilnego będą przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (chodzi o obsługę spraw w zakresie aktów, których nie da się załatwić drogą elektroniczną np. akt zgonu).

Wszelkie zgłoszenia o awariach należy wysyłać (w formie wiadomości MMS albo poprzez aplikację WhatsApp) na numer 519-179-466 lub email:

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.kowary.pl/public/

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska