Webinarium pn. “Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pn. “Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych”– 17.03.2021 r. Jelenia Góra. W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej m.in.: dotacje na zakładanie działalności gospodarczej, na szkolenia/staże/studia podyplomowe.

Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: do dnia 16.03.2021r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału PIFE zaprasza:
• osoby niepracujące, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy,
• osoby zagrożone utratą pracy,
• osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
• osoby do 29 roku życia,
• osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• kobiety,
• osoby powyżej 50 roku życia.

Webinarium odbędzie się:
17.03.2021r. (środa), w godz. 12.00-13.15

Program webinarium:
• Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
• „Mój biznes – moja przyszłość”. Projekt Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.;
• „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”. Projekt partnerski z udziałem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla subregionu jeleniogórskiego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail:

Skip to content