Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Burmistrz Miasta Kowary informuje,
iż Gmina Miejska Kowary uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (porozumienie podpisane z Ministerstwem Edukacji Narodowej)
na realizację powierzonych zadań:

Wychowanie przedszkolne” oraz „Wyprawki szkolne”

w ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Zadania realizowane będą do 31 października 2019 r.

Przyznane kwoty:

Wychowanie przedszkolne – 14.856,00 zł;

Wyprawki szkolne – 17 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Kowary informuje,
iż Gmina Miejska Kowary uzyskała dotację ze środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań:

Praca za dług czynszowy oraz Remonty lokali romskich

w ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Zadania realizowane będą do 31 grudnia 2019 r.

Przyznane kwoty:

Praca za dług czynszowy – 59.764,00 zł;

Remonty lokali romskich – 18.295,00 zł.

Skip to content