Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że zgodnie z Ogłoszeniem Starosty Jeleniogórskiego z dnia 25 lipca 2019 r. (w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze działające na terenie powiatu jeleniogórskiego) organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego do dnia 12 sierpnia 2019 r. mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze wraz z krótką charakterystyką kandydata. Zgłoszenia należy dokonywać na adres Starosty Jeleniogórskiego, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się na stronie: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2019/4714/akt.pdf

Skip to content