Wyniki ankiety na temat ukwiecenia kowarskich mostów i mostków

Drodzy Mieszkańcy Kowar!

Dziękujemy za zaangażowanie i wypełnienie ankiety dotyczącej ukwiecenia kowarskich mostów i mostków. Ma to związek z realizacją zadania finansowanego ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego  „Wenecja Karkonoszy – Kwiatowy Festiwal Ducha Gór”. Projekt otrzymał grant na zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej we wspólną organizację wydarzenia w postaci Kwiatowego Festiwalu Ducha Gór. Odbywa się to w ramach wsparcia przyznawanego na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z miłą chęcią informujemy iż spośród 18 mostków znajdujących się w ankiecie wspólnie wybraliśmy 8 do ukwiecenia. Są to:

1. Most Staromiejski,
2. Mostek Miłości,
3. Most przy kaplicy Św. Anny,
4. Most Smyrneński,
5. Most Młynarza,
6. Most przy Fabryce Dywanów,
7. Most Gielniaka,
8. Most przy Alei Wolności.

Mosty i mostki, które uzyskały największą ilość Państwa głosów zostaną ukwiecone zakupionymi w ramach projektu kwiatami, które zostaną posadzone przez wolontariuszy, stowarzyszenia i mieszkańców zaangażowanych w upiększanie miasta. Warsztaty nasadzeniowe od będą się w 2 etapach:

I. Ukwiecenie 8 mostów / mostków, które staną się elementem organizowanego w miesiącu wrześniu 2021 r. festiwalu oraz festiwalowej gry terenowej – dwa warsztaty, które odbędą się
w dniach 26.06.2021 r. oraz 03.07.2021 r. w godzinach pomiędzy 10.00 – 12.00

II. Organizacja wydarzenia pt. Wenecja Karkonoszy – Kwiatowy Festiwal Ducha Gór, które odbędzie się w dniu 26.09.2021 r. – ostatni trzeci warsztat nasadzeniowy odbędzie się w trakcie kwiatowego festiwalu w godzinach 12.30 – 17.00.

 

Skip to content