Zapotrzebowanie na pojemniki dla mieszkańców Kowar

Burmistrz Miasta Kowary informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez Związek Gmin Karkonoskich środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych w wysokości dofinansowania do 85% kosztów zakupu.

Zwracamy się więc do Państwa z zapytaniem, czy jesteście Państwo zainteresowani wyposażeniem swojej nieruchomości w pojemniki do segregacji odpadów. Jeśli tak, to na jakie rodzaje segregowanych odpadów i w jakiej ilości?

Rodzaje pojemników to:

– na bioodpady,

– na papier,

– na tworzywa sztuczne i metale,

– na szkło,

– na popiół.

Informacje o zapotrzebowaniu na pojemniki możecie Państwo składać do dnia 04.09.2019 r. telefonicznie do:

– EKO Kowary Sp. z o.o., tel. 75 718 23 96,

– Urząd Miejski w Kowarach, tel. 75 64 39 225,
lub pisemnie do Urzędu Miejskiego w Kowarach, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1, budynek A, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary.

Skip to content