Zaproszenie przedstawicieli kowarskich stowarzyszeń na spotkanie

Informuję, że 19 września 2019 r. (we czwartek) o godzinie 15.30 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Kowarach (kowarski ratusz, I piętro) odbędzie się krótkie spotkanie z przedstawicielami kowarskich stowarzyszeń, na które serdecznie zapraszam.

Jednym z tematów spotkania będzie omówienie zasad współorganizacji wydarzeń planowanych w przyszłym roku. Przypominamy, że warunkiem współfinansowania przez Gminę Miejską Kowary jest wpisanie tych wydarzeń do kalendarza miejskich imprez na rok 2020. Do pisma dołączony został wniosek o współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje). Wartościowe propozycje mogą być brane pod uwagę przy układaniu przyszłorocznego budżetu Miasta Kowary. Proszę o wypełnienie wniosku i dostarczenie go na spotkanie w Sali Rajców.

Na spotkaniu omówiona zostanie również procedura uchwalania „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

W razie pytań proszę kontaktować się z Andrzej Weinke – pok. IT Kowary, tel. 75 64 56 111, e-mail: .

formularz wniosku [*.PDF]

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Skip to content