Zgłaszanie inwestycji do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

W związku z aktualizacją przez Urząd Miejski w Kowarach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030 zapraszamy wszystkie zainteresowane Podmioty, działające na terenie gminy Kowary (spółdzielnie, zarządców wspólnot, wspólnoty, przedsiębiorców) do zgłaszania inwestycji, polegających na kompleksowej termomodernizacji obiektów mieszkalnych, usługowo-mieszkalnych lub usługowych (preferowane są obiekty zabytkowe) na załączonym formularzu i przesłanie podpisanego skanu na adres e-mail: lub złożenie w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary w terminie do dnia 19.03.2021 znajdującym się w linku poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Miasta na wyżej podany adres e-mail.

Wykaz inwestycji, polegających na kompleksowej termomodernizacji zostanie umieszczony na liście zadań* planowanych do realizacji w opracowywanym Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030. Umieszczenie na takiej liście pozwoli podmiotowi (spółdzielni, zarządcy nieruchomości, wspólnocie, przedsiębiorcy) w przypadku starania się przez o dofinansowanie zewnętrzne w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027 – umożliwi ubieganie się o dofinansowanie i uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku aplikacyjnego.

*Umieszczenie na liście zadań w w/w Programie – nie dotyczy inwestycji – termomodernizacji niekompleksowych (np. obejmujących tylko wymianę pieca z instalacją) oraz nie dotyczy inwestycji planowanych przez osoby fizyczne– posiadaczy lokali mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

 

 

Skip to content