Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach


Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii uprzejmie informujemy naszych interesantów, że wprowadziliśmy zmiany dotyczące organizacji pracy wszystkich wydziałów naszego Urzędu.

Od dnia 23 marca 2020r. do odwołania, urzędnicy i pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kowarach pozostają dostępni w nowych godzinach pracy Urzędu tj.:

  • poniedziałek – czwartek w godz. 8.00 – 15.00

  • piątek w godz. 8.00 – 14.00

Sposób komunikacji z Urzędem pozostaje bez zmian. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny,
e-mailowy bądź poprzez platformę ePUAP i przepraszamy za związane z tym faktem niedogodności.

Szczegóły kontaktów:

Komunikacja mailowa: lub przez ePUAP : /fw351fy5s7/skrytka

Kontakt do Wydziałów:

Sekretariat: 75 64 39 222 – , 75 718 24 16

Biuro Obsługi Klienta: 75 64 39 222  e-mail:

Ewidencja Działalności Gospodarczej, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności: 75 64 39 227,
e-mail:

Urząd Stanu Cywilnego: 75 64 39 226 lub e-mail:

Podatki/Opłaty za Odpady Komunalne (informacje o stanie swoich zobowiązań): 75 64 39 224 lub e-mail:

Wydział Rozwoju Miasta

75 64 39 225 lub e-mail: / gospodarka komunalna, gospodarka odpadami, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska

75 64 39 228 lub e-mail: / gospodarka nieruchomościami, dzierżawa, rolnictwo, gospodarka przestrzenna

75 64 56 115 lub e-mail: / fundusze pomocowe

Skip to content