Nabór na stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej

 

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,
58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a

stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) doświadczenie w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

7) posiadanie wiedzy i znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, dróg publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym, postępowania administracyjnego;

8) posiadanie umiejętności obsługi komputera;

9) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres,dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

Więcej informacji na stronie BIP pod linkiem: ogłoszenie

Skip to content