Ankieta stanu bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary i innych osób przebywających na terenie Kowar

 

Ankieta stanu bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary i innych osób przebywających na terenie Kowar

 

Szanowni Państwo,

Władze Gminy Miejskiej Kowary pragną podjąć kolejne działania służące:

– poprawie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym,

– ograniczeniu liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych i kierowców,

– wykorzystaniu nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i osób zmotoryzowanych,

– wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród wszystkich uczestników.

W związku z powyższym Gmina Miejska Kowary zwraca się do mieszkańców i osób przebywających na terenie Kowar o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie poszukiwaniom najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Kowary. Ma ona na celu przeprowadzenie analizy kolejnych zagrożeń i realnych potrzeb mieszkańców Kowar, zbadanie poziomu świadomości bezpiecznych zachowań oraz poczucia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ankieta jest udostępniona w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem https://forms.gle/G2MgUN1FYr6muyZt9 w dniach od 03.03.2023 r. do 15.03.2023 r. Wyniki ankiety będą podane do wiadomości publicznej po 27.03.2023 r.

 

Link do ankiety

Skip to content