Miasto Kowary stawia na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” . Dokonano na nim weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej 47 zgłoszonych do konkursu projektów. W wyniku dokonanej oceny wyłoniono 16 najlepszych wniosków, które zostaną przekazane do MSWiA jako rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego do dofinansowania w 2019 r. Uprzejmie informujemy, że wśród rekomendowanych projektów znalazł się również projekt złożony przez Gminę Kowary.

Czy kowarski projekt pn. „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary” ma szansę na realizację i czy ostatecznie otrzyma dofinansowanie ze środków MSWiA? Tego dowiemy się na przełomie lutego i marca 2019r.

Projekty z województwa dolnośląskiego rekomendowane do postępowania konkursowego

 

Zakładanym głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Cel zostanie osiągnięty poprzez wykonanie 2 nowoczesnych, widocznych i bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Kowary.

Pierwsze przejście dla pieszych będzie zlokalizowane przy al. Wolności w Kowarach.  W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano zastosowanie następujących rozwiązań: oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. spowalniacze wyspowe), właściwe oświetlenie przejścia. Zidentyfikowane problemy i analiza zagrożeń w rejonie przejścia: nadmierna prędkość kierujących, stwarzanie zagrożenia dla osób starszych udających się do Domu Pomocy Społecznej oraz dla innych mieszkańców Kowar i turystów udających się do centrum miasta, Urzędu Pocztowego czy Nadleśnictwa Śnieżka.

Drugie przejście dla pieszych będzie zlokalizowane zaraz przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 72 w Kowarach. Zidentyfikowane problemy i analiza zagrożeń w rejonie w/w przejścia dla pieszych: zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia dzieci szkolnych przez kierujących, niedostosowanie prędkości kierowców, stwarzanie zagrożenia dla wszystkich mieszkańców i turystów. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano zastosowanie następujących rozwiązań: oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. spowalniacze wyspowe), właściwe oświetlenie przejścia.

W ramach projektu „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary” zaplanowano również działania miękkie propagujące projekt i służące zwiększeniu świadomości mieszkańców Gminy Kowary i turystów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, należą do nich:

– zakup opasek odblaskowych na rękę – 4 tys. szt. Opaski z numerami alarmowymi np.: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, GOPR – 985, Pogotowie Ratunkowe – 999, europejski numer alarmowy – 112.

– szeroka promocja projektu, założeń programu i oraz zastosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu i porządku publicznego. Promocja w regionalnej telewizji internetowej, lokalnej gazecie, w mediach społecznościowych oraz w trakcie mszy w Kościele Parafialnym.

W realizację projektu włączone zostaną podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zastosowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu promocję właściwych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ogólnie porządku publicznego np. na drodze, w biurze, w górach, czy na szlakach turystycznych, nalezą do nich: Komisariat Policji w Kowarach, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze – Wydział Ruchu Drogowego, Straż Miejska w Jeleniej Górze, Grupa Karkonoska GOPR w Jeleniej Górze, Straż Leśna w Kowarach, Miejska Służba Ratownicza w Kowarach.

Skip to content