Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. infrastruktury publicznej

nabór na stanowisko

 

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,
58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a

stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie techniczne;
2) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok w zakresie zbliżonym do zadań określonych w pkt. 3ogłoszenia o naborze;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) posiadanie udokumentowanego doświadczenia zawodowego i znajomość przepisów prawa w zakresie: dróg publicznych, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych;
8) posiadanie umiejętności obsługi komputera;
9) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres,dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja prac.

 

 

 

 

Skip to content