Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kalkulator

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Więcej informacji: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wyliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać za pomocą kalkulatora znajdującego się pod linkiem:

Skip to content