Prezentacja programu inwestycyjno-medernizacyjnego Subregionu Jeleniogórskiego w roku 2020 oraz w latach 2021 – 2027

Przedstawiamy prezentację z niedawnego Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego oraz części Regionu Legnickiego, który odbył się w dniach 7-8.11.2019r. w Piechowicach.

W prezentacji znalazły się m.in. aktualne zamierzenia inwestycyjno-medernizacyjne Subregionu Jeleniogórskiego w roku 2020 oraz w latach 2021 – 2027 z Programów współpracy czesko-polskiej, saksońsko-polskiej oraz RPO Województwa Dolnośląskiego z częścią:
– drogową dotyczącą przebudowy, modernizacji i remontów dróg wojewódzkich, w tym drogi nr 367 Mysłakowice – Kowary – Ogorzelec, nr 368 Rozdroże Kowarskie – Przełęcz Okraj, nr 369 Przełęcz Kowarska – Lubawka,
– mostową z przebudową i remontami m.in. mostów w Kostrzycy,
– kolejową.

Szczegóły w poniższych prezentacjach:
– Prezentacja cześć drogowej, mostowej i kolejowej [*pdf]
– Projekty planowane do realizacji w ramach współpracy polsko- czeskiej [*pdf]
– Projekty planowane do realizacji w ramach współpracy polsko- niemieckiej [*pdf]
– Projekty planowane do realizacji w ramach RPO WD 2021-2027 [*pdf]
– Projekty planowane do realizacji w ramach RPO WD 2021 – 2027- pula A (obwodnice) [*pdf]

Skip to content