Remont kładki pieszej nad potokiem Jedlica – “Mostek Herbowy

Rozpoczął się remont kolejnej kładki pieszej nad potokiem Jedlica – przy ulicy Stanisława Staszica (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach). Kładka ta została nazwana „Mostkiem Herbowym”. Naprawy polegają na wymianie zużytych elementów kładki oraz zabezpieczeniu reszty konstrukcji. Zostaną również zamontowane nowe balustrady wypełnione metaloplastyką przedstawiające herby Kowar na przestrzeni dziejów. Zadanie to będące częścią projektu pn. “Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza ” jest finansowane z kilku źródeł: ze środków Unii Europejskiej, ze środków budżetu państwa i Gminy Miejskiej Kowary oraz ze środków prywatnych na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Gmina Miejską Kowary a zewnętrznym Fundatorem Panem Maciejem Michellą.

Remont jest jednym z działań projektu realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Więcej o projekcie przeczytacie na stronie: https://turysta.kowary.pl/projekty-unijne/poprzez-wenecje-karkonoszy-do-kowarskiego-ratusza/?fbclid=IwAR0j-iABoLPK24DRlv2S-O_62ES94lZZiyW7Tfna7hLQi4XRXSN_Sib4q
Skip to content