Spotkanie informacyjne pt. “Wsparcie dla organizacji pozarządowych w roku 2019”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną możliwości pozyskania wsparcia ze środków unijnych dla organizacji pozarządowych oraz zasad realizacji projektów.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2019 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 21 maja 2019 r. do godziny  13:00 zgłoszenia na adres z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu oraz nazwy organizacji.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Program spotkania:

– źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

  • wsparcie UE w roku 2019 na projekty skierowane do NGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-20120; Programu Krajowego Wiedza, Edukacja Rozwój (POWER) 2014-20120 oraz programów rządowych i programów transgranicznych i PROW 2014-20120.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail:

Skip to content