Zaproszenie na szkolenie “Moje finanse w sieci”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach 28, 29 i 30 stycznia 2020.

Zapraszamy mieszkańców Kowar oraz Województwa Dolnośląskiego na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „E – aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

W  styczniu 2020 odbędą się trzy szkolenia pod tytułem „Moje finanse i transakcje w sieci”

Szkolenia dotyczyć będą zagadnień związanych ze znajomością praw konsumenta, płatnościami elektronicznymi, prawami i obowiązkami wynikającymi z regulaminów serwisów internetowych, wyszukiwaniem ofert, ochroną komputera przed złośliwym oprogramowaniem.

Szkolenia organizowane będą w dniach 28, 29 i 30 stycznia 2020, w trzech blokach godzinowych :
pierwszy blok godzinowy -28.01.2020 w godzinach od 8:00 do 20:00
drugi blok w godzinach – 29 i 30.01.2020 od 08:00 do 14:00
trzeci blok w godzinach- 29-30.01.2020 od 14:00 do 20:00

Pierwszy blok godzinowy tj. 28.01.2020, w godzinach od 8:00 do 20:00 będzie się odbywał w Gminnym Ośrodku Kultury, 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29
Natomiast drugi i trzeci tj. 29 i 30.01.2020 w godzinach od 8:00 do 14:00 i od 14:00 do 20:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, Sala 24, budynek B, II piętro

Zapisy odbywać się będą drogą telefoniczną pod nr telefonu 75 64 39 229 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach. Przy zapisie prosimy o wskazanie grupy. Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu:
Agnieszka Kolaszt- Zdzienicka
st. ds. funduszy pomocowych i rozwoju
Tel. 75 64 39 229

 

Szkolenia „Moje finanse i transakcje w sieci” organizowane są w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Więcej informacji na stronie www.kowary.pl (zakładka mieszkaniec/projekty unijne).

Skip to content