ogłoszenie

Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kowary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2020”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary Czytaj więcej Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020[…]

nabór na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Kowary OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych   1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe; 2) obywatelstwo polskie; 3) pełna zdolność do czynności prawnych Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych[…]

kalkulator opłat za alkohole

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kalkulator

  Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Więcej informacji: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach Wyliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać za pomocą Czytaj więcej Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kalkulator[…]

Spotkanie informacyjne pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec”

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mieszkańców Kowar na spotkanie informacyjne w ramach realizowanego projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Spotkanie pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec” odbędzie się 21 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach (budynek B, II piętro, sala Czytaj więcej Spotkanie informacyjne pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec”[…]

Skip to content